Ottawa Tourism

Kanata Ribfest

Kanata Ribfest
Craft beer, delicious food, and live entertainment to kick-off the barbecue season!